Sunnah Wudhu'

1) 

Disunnahkan bagi setiap muslim bersiwak(menggosok gigi) sebelum memulai wudhu'nya, kerana Rasulullah Sollallahu'alaihi wasallam bersabda : "Sekiranya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintah mereka bersiwak (menggosok gigi) setiap kali akan berwudhu'." 
[Riwayat Ahmad]


2)
Disunnahkan pula mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum berwudhu', kecuali jika setelah bangun tidur, maka lebih utama mencucinya tiga kali sebelum berwudhu'. Sebab, boleh jadi kedua tangannya telah menyentuh kotoran di waktu tidurnya sedangkan ia tidak merasakannya. Rasulullah Sollallahu'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang di antara kamu bangun tidur, maka hendaknya tidak mencelupkan kedua tangannya di dalam bejana(bekas) air sebelum mencucinya terlebih dahulu tiga kali, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya berada (ketika ia tidur)." 
[Riwayat Muslim]3)
Disunnahkan menyedut air ketika memasukkan air ke dalam hidung.4)
Disunnahkan bagi orang muslim menyelati janggut jika tebal ketika membasuh muka.5)
Disunnahkan bagi orang muslim menyelati jari-jari tangan dan kaki di saat mencucinya, kerana Rasulullah Sollallahu'alaihi wasallam bersabda: "Selatilah jari- jemari kamu".     
[Riwayat Abu Daud]6)
Mencuci anggota wudhu' yang kanan terlebih dahulu sebelum mencuci anggota wudhu' yang kiri. Mencuci tangan kanan terlebih dahulu kemudian tangan kiri, dan begitu pula mencuci kaki kanan sebelum mencuci kaki kiri.7)
Mencuci anggota-anggota wudhu' dua atau tiga kali dan tidak digalakkan lebih dari itu. Namun kepala cukup disapu tidak lebih dari satu kali sapuan saja.8)
Tidak berlebih-lebihan dalam pemakaian air, karena Rasulullah Sollallahu'alaihi wasallam berwudhu' dengan mencuci tiga kali, lalu bersabda : "Barangsiapa mencuci lebih (dari tiga kali) maka ia telah berbuat kesalahan dan kezaliman". 
[Riwayat Abu Daud]


0 Responses