Agama

Kitab Tauhid
Kitab        :  al-Aqidah al-Muyassaroh
Pengarang : Syeikh Dr. Mahmud Abu al-Huda Badr al-Husaini
                   Imam dan Khotib Jami' al-'Adiliah, Halab, Syria


الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام ، وأخرجنا بهما من ظلمات الشرك والأوهام ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها عند الختام ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام ، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ، وعلى أشياخنا وأشياخهم إلى منتهى الإسلام .
Kitab ini adalah risalah ringkas dalam ilmu tauhid bagi memudahkan para pembaca. Para pembaca dianjurkan agar mempelajari ilmu ini dengan lebih mendalam melalui syeikh-syeikh yang terbukti keilmuan mereka di dalam bidang ini.


Agama : الدين


1) ad-Din ialah satu syari'at Ilahiyyah yang telah dipilih oleh Allah untuk beribadat kepadaNya dan untuk berinteraksi sesama manusia. Sesiapa yang mengikutinya dengan pilihannya secara rela maka dia adalah seorang muslim.


Atau ad-Din ialah satu syari'at robbaniyyah yang membawa kepada jalan kebaikan bagi setiap orang yang mempunyai akal yang waras. Sesiapa yang memilih dan mengikuti jalannya yang lurus akan berjaya di dunia dan akhirat.


2) Rukun ad-Din ada 3 perkara: iman, islam dan ihsan.


3) Islam ialah kepatuhan zahir anggota tubuh badan hamba kepada hukum-hakam Allah yang diturunkan ke atas Rasulullah.


4) Rukun Islam 5 perkara:
a) mengakui dengan lidah tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah
b) mendirikan solat
c) menunaikan zakat
d) berpuasa bulan ramadhan
e) mengerjakan haji bagi orang yang mampu


5) Iman ialah mempercayai dan meredhai dengan hati bahawa Allah itu sebagai Robb, Islam sebagai ad-Din, al-Qur'an itu sebagai pemimpin dan penghulu kita Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul.


6) Rukun Iman 6 perkara:
a) beriman kepada Allah
b) beriman kepada malaikat
c) beriman kepada kitab Allah
d) beriman kepada Rasul-rasul
e) beriman kepada hari kiamat
f) beriman kepada Qodho' dan Qodar


7) Ihsan ialah pengawasan diri seorang hamba terhadap Robbnya ataupun penyaksian hatinya terhadap Allah.


8) Dalil naqli tentang rukun Ihsan:
Hadis tentang Jibrail datang kepada Nabi agar menceritakan mengenai agama Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab sohih Imam Bukhori dan Imam Muslim.


Dalam hadis tersebut ada menyatakan:
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك
Maksudnya: Ihsan ialah sesungguhnya engkau mengabdikan diri (sembah) Allah seolah-olah engkau benar-benar melihatNya, seandainya engkau tidak mampu melihatNya maka sesungguhnya Dia (Allah) sebenarnya melihatmu.


9) Ilmu agama ada 3 bahagian:
a) Ilmu Tauhid yang membicarakan tentang Iman
b) Ilmu Feqh yang membicarakan tentang Islam
c) Ilmu Tasawwuf yang membicarakan tentang Ihsan


Ilmu-ilmu lain adalah berasaskan kepada ilmu-ilmu ini. Sebahagian Ulama' berpendapat ada 6 bahagian: Tafsir, Hadis, Tauhid, Usul Feqh, Feqh, Tasawwuf.
0 Responses